Filtro y elementos de filtro

381

100
000
Basic Filter
 
 
 
Options
 
1xx
 
Std. Body (2000 psi)
 
x0x
 
3/8” NPT ports
 
x9x
 

#4 SAE ports (7/16 - 30)

 
xx2
 
10 micron element
 
xx3
 
5 micron element
 
xx4
 
30 micron element
 
 
000
Viton® O-RIngs
 
 
710
Neoprene O-Rings
 
 
720
Teflon® O-Rings
 
 
760
Perfluoro O-Rings
380
100
000
1/8” NPT, 10 micron, 6,000 psi
 
 
Elementos de filtro
 
 
381-102-705
10 Micron replacement element with Viton® seals
381-102-725
10 Micron replacement element with Teflon® seals
381-103-705
5 Micron replacement element with Viton® seals
381-103-725
5 Micron replacement element with Teflon® seals
381-104-705
30 Micron replacement element with Viton® seals
381-104-725
30 Micron replacement element with Teflon® seals